برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

قابل مجازات مرگ

معنی قابل مجازات مرگ به انگلیسی

capital (صفت)
عالی ، حرف درشت ، راسی ، قابل مجازات مرگ ، دارای اهمیت حیاتی ، مستلزم بریدن سر یا قتل

معنی کلمه قابل مجازات مرگ به عربی

قابل مجازات مرگ
راسمال

قابل مجازات مرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قابل مجازات مرگ   • مفهوم قابل مجازات مرگ   • تعریف قابل مجازات مرگ   • معرفی قابل مجازات مرگ   • قابل مجازات مرگ چیست   • قابل مجازات مرگ یعنی چی   • قابل مجازات مرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قابل مجازات مرگ

کلمه : قابل مجازات مرگ
اشتباه تایپی : rhfg l[hchj lv'
عکس قابل مجازات مرگ : در گوگل

آیا معنی قابل مجازات مرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )