برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

فسفسة

معنی فسفسة در لغت نامه دهخدا

فسفسة. [ ف ِف ِ س َ ] (معرب ، اِ) در پهلوی اَسْپَسْت از زبان پهلوی بهیئت اسپسته یا پسپسته وارد سریانی شده و از سریانی به زبان عربی درآمده فصفصة شده. (از حاشیه ٔ برهان نقل از هرمزدنامه ). سپست تر. (منتهی الارب ). علفی است که به عربی رطبة و به ترکی یونجه گویند و فصفصة معرب آن است. (برهان ).

فسفسة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فسفسة   • مفهوم فسفسة   • تعریف فسفسة   • معرفی فسفسة   • فسفسة چیست   • فسفسة یعنی چی   • فسفسة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فسفسة

کلمه : فسفسة
اشتباه تایپی : tstsة
عکس فسفسة : در گوگل

آیا معنی فسفسة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )