برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1502 100 1
شبکه مترجمین ایران

فرمول ساختاری فشرده

معنی فرمول ساختاری فشرده به فارسی

فرمول ساختاری فشرده
[condensed structural formula] [شیمی] نمایش ساختار یک ترکیب که در آن همۀ اتم های موجود در یک مولکول یا گونۀ شیمیایی دیگر نشان داده می شود و تنها پیوندهای معینی را با به کار بردن یک خط کوتاه نشان می دهند که حاکی از ویژگی های ساختاری ترکیب است

فرمول ساختاری فشرده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرمول ساختاری فشرده   • مفهوم فرمول ساختاری فشرده   • تعریف فرمول ساختاری فشرده   • معرفی فرمول ساختاری فشرده   • فرمول ساختاری فشرده چیست   • فرمول ساختاری فشرده یعنی چی   • فرمول ساختاری فشرده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرمول ساختاری فشرده

کلمه : فرمول ساختاری فشرده
اشتباه تایپی : tvl,g shojhvd tavni
عکس فرمول ساختاری فشرده : در گوگل

آیا معنی فرمول ساختاری فشرده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )