برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1512 100 1
شبکه مترجمین ایران

صدرالدین صفوی

صدرالدین صفوی در دانشنامه آزاد پارسی

صدرالدّین صفوی (اردبیل ۷۰۴ـ ۷۹۴ق)
(یا: سلطان صدرالدین) صوفی ایرانی. فرزند شیخ صفی الدین که پس از مرگ او در ۱۲ محرم ۷۳۵ق، جانشین پدر شد و بر مسند ارشاد نشست و ۵۹سال رهبری درویشان صفوی را بر عهده داشت. وی شیوۀ پدرش را در تبلیغ طریقت صفوی و درآوردن روستاییان و پیشه وران به این طریقت ادامه داد و برای افزودن بر شمار مریدان، خلفایی به آناتولی، شام و دیاربکر فرستاد. افزایش روزافزون مریدان شیخ صدرالدین، ملک اشرف چوپانی را چندان بیمناک کرد که شیخ را از اردبیل به تبریز خواست و سه ماه در این شهر تحت نظر نگاه داشت، اما با دیدن خوابی از سرانجام کار هراسان شد و او را به اردبیل بازگرداند. در ۷۵۸ق جانی بیگ، فرمانروای اردوی زرین، تبریز را تصرف کرد و ملک اشرف را کشت و پس از آن در نزدیکی اوجان با صدرالدین دیدار و با خانقاه اردبیل مناسبات دوستانه برقرار کرد. او را به واسطۀ نام پدرش صفوی و پسرش خواجه علی را به واسطۀ نام پدرش، موسوی می گفتند و احتمالاً انتساب صفویان به سادات موسوی از همین جاست.

صدرالدین صفوی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی صدرالدین صفوی   • مفهوم صدرالدین صفوی   • تعریف صدرالدین صفوی   • معرفی صدرالدین صفوی   • صدرالدین صفوی چیست   • صدرالدین صفوی یعنی چی   • صدرالدین صفوی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی صدرالدین صفوی

کلمه : صدرالدین صفوی
اشتباه تایپی : wnvhgndk wt,d
عکس صدرالدین صفوی : در گوگل

آیا معنی صدرالدین صفوی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )