برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1592 100 1
شبکه مترجمین ایران

شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن)

شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن) در دانشنامه اسلامی

شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن)
بنی اسرائیل در آن زمان به صورت گروهی پراکنده بودند، نه خانه ای از خود داشتند و نه اجتماع و تمرکزی، نه برنامه سازنده معنوی داشتند! لذا موسی و برادرش هارون مأموریت یافتند که برای بازسازی اجتماع بنی اسرائیل مخصوصا از نظر روحی برنامه ای را پیاده کنند: نخست به امر خانه سازی و جدا کردن مسکن خویش از فرعونیان همت بگمارند، این کار چند فایده داشت: یکی اینکه آنها با مالک شدن مسکن در سرزمین مصر علاقه بیشتری به دفاع از خود و از آن آب و خاک پیدا می کردند. دیگر اینکه از زندگی طفیلی گرا در خانه های قبطیان به یک زندگی مستقل، منتقل می شدند. و دیگر اینکه اسرار کارها و نقشه های آنها به دست دشمنانشان نمی افتاد.
مأموریت موسی و هارون علیهما السلام، برای اسکان بنی اسرائیل در شهر مصر:«واوحینآ الی موسی واخیه ان تبوءا لقومکما بمصر بیوتا...» و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود خانه هائی در سرزمین مصر انتخاب کنید ... . کلمه «تبوءا» تثنیه امر از باب تفعل است، و مصدرش تبوی و به معنای مسکن گرفتن و منزل گزیدن است، و کلمه مصر نام شهر و یا کشور فرعون است.
برنامه حضرت موسی
بنی اسرائیل در آن زمان به صورت گروهی پراکنده، شکست خورده، وابسته و طفیلی، و آلوده و ترسان بودند، نه خانه ای از خود داشتند و نه اجتماع و تمرکزی، نه برنامه سازنده معنوی داشتند و نه شهامت و شجاعت لازم برای یک انقلاب کوبنده! لذا موسی و برادرش هارون مأموریت یافتند که برای بازسازی اجتماع بنی اسرائیل مخصوصا از نظر روحی برنامه ای را پیاده کنند: نخست به امر خانه سازی و جدا کردن مسکن خویش از فرعونیان همت بگمارند، این کار چند فایده داشت:یکی اینکه آنها با مالک شدن مسکن در سرزمین مصر علاقه بیشتری به دفاع از خود و از آن آب و خاک پیدا می کردند. دیگر اینکه از زندگی طفیلی گرا در خانه های قبطیان به یک زندگی مستقل، منتقل می شدند. و دیگر اینکه اسرار کارها و نقشه های آنها به دست دشمنانشان نمی افتاد. و (آنها را امر فرمود به اینکه)خانه هایشان را مقابل یکدیگر و نزدیک به هم بسازند، زیرا قبله در اصل به معنی حالت تقابل می باشد، و اطلاق کلمه قبله بر آنچه امروز معروف است در حقیقت معنی ثانوی برای این کلمه است. این کار کمک مؤثری به تمرکز و اجتماع بنی اسرائیل می کرد، و می توان ...

شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن)   • مفهوم شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن)   • تعریف شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن)   • معرفی شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن)   • شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن) چیست   • شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن) یعنی چی   • شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهرنشینی بنی اسرائیل قرآن

کلمه : شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن)
اشتباه تایپی : aivkadkd fkd hsvhmdg (rvHk)
عکس شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن) : در گوگل

آیا معنی شهرنشینی بنی اسرائیل (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )