برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1378 100 1

شهادت (حقوق)

شهادت (حقوق) در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: گواهی) اِخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی و به زیان دیگری. شهادت یکی از ادلۀ اثبات دعواست و در قدیم ارزش غیر محدودی داشت و به وسیلۀ آن هر نوع دعوایی قابل اثبات بود، ولی به تدریج ارزش آن محدودتر شد. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۲ درباب اول از کتاب سوم موارد شهادت را تعیین و ارزش آن را محدود کرده بود، ولی با اصلاح این قانون در ۱۳۶۱، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ و مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱، که ارزش شهادت را محدود می کرد، حذف شد. در حال حاضر شهادت در همۀ امور پذیرفته می شود، به غیر از دعاوی ای که در مقابل مفاد یا مندرجات سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، اقامه گردد و به موجب مادۀ ۱۳۰۹ این گونه دعاوی با شهادت قابل اثبات نیستند. شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. شهادت دروغ در دادگاه جرم است و مادۀ ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مجازات آن را تعیین کرده است و این علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است.

شهادت (حقوق) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شهادت (حقوق)   • مفهوم شهادت (حقوق)   • تعریف شهادت (حقوق)   • معرفی شهادت (حقوق)   • شهادت (حقوق) چیست   • شهادت (حقوق) یعنی چی   • شهادت (حقوق) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهادت حقوق
کلمه : شهادت (حقوق)
اشتباه تایپی : aihnj (pr,r)
عکس شهادت (حقوق) : در گوگل

آیا معنی شهادت (حقوق) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
حقوق و دستمزد