برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

شرک خفی

شرک خفی در دانشنامه اسلامی

شرک خفی
شرک خفی یا «شرک اصغر» نوع خفیفی از شرک که با در نظر داشتن غیر خداوند در انجام کارها تحقق می یابد. عدم توکل تمام بر خداوند و مشغول شدن به دنیا از مراتب شرک خفی دانسته شده است.
شرک خفی موجب خارج شدن شخص از اسلام نمی گردد. مفسران، برخی از آیات قرآن را در اشاره به شرک خفی دانسته اند و از آن ها نتیجه گرفته اند بسیاری از مومنان به شرک خفی دچار هستند. در روایات مواردی همچون ریا، خواستن از غیر خدا و دوست داشتن ظلم از مصادیق این شرک به حساب آمده است.
شرک را بطور کلی می توان قرار دادن هر چیزی در ردیف خداوند دانست. شرک در یک تقسیم به شرک جلی و شرک خفی تقسیم می شود و بدان شرک اکبر و شرک اصغر نیز گفته شده است. شرک جلی پرستش بت ها و اجسام دیگر است.

شرک خفی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شرک خفی   • مفهوم شرک خفی   • تعریف شرک خفی   • معرفی شرک خفی   • شرک خفی چیست   • شرک خفی یعنی چی   • شرک خفی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شرک خفی

کلمه : شرک خفی
اشتباه تایپی : av; otd
عکس شرک خفی : در گوگل

آیا معنی شرک خفی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )