برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1485 100 1
حقوق و دستمزد

سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی

سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی در دانشنامه اسلامی

سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی
یار محمدخان ایلخانی شادلو که به «سهام الدوله بجنوردی» مشهور بوده در سال 1247/1254ق متولد شده است. وی از ایل شادلو است که در اوایل قرن یازدهم هجری قمری به وسیله شاه عباس صفوی به همراه دو ایل هم نژاد و هم زبان دیگر کرد به نامهای زاخوری (زعفرانلو) و کاوی (کیوانلو) به خراسان کوچانیده و در نواحی شمال خراسان که مرکز آن درون در غرب نسا (عشق آباد کنونی) بود اسکان داده شدند.
یارمحمد خان شادلو که پس از حیدرقلی خان، عموی خود، به حکومت بجنورد منصوب شد، فرزند یزدانقلی خان است. یزدانقلی کسی است که همراه برادران خود جعفرقلی خان و حیدرقلی خان با محمد شاه قاجار جنگید و در زمان صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر مورد عفو ناصر الدین شاه قرار گرفت. او چندی در تهران بود و سپس به شیراز تبعید شد و در همانجا فوت کرد و در شاه چراغ شیراز مدفون گردید.
یارمحمد خان در سال 1289ق پس از مرگ حیدرقلی خان در مدتی کمتر از یک سال مستقلاً به حکومت بجنورد دست یافت و حدود سی و دو سال در بجنورد و نواحی مجاور آن که گاهی حدود بهشهر تا نیشابور را در برمی گرفت حکومت کرد.
وی در 24 شوال 1321ق درگذشت.
سفرنامه های سهام الدوله بجنوردی.
سفرنامه های سهام الدوله بجنوردی / نوع اثر: کتاب / نقش: نویسنده

سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی   • مفهوم سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی   • تعریف سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی   • معرفی سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی   • سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی چیست   • سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی یعنی چی   • سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی

کلمه : سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی
اشتباه تایپی : sihl hgn,gi dhvlplnohk dcnhkrgd
عکس سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی : در گوگل

آیا معنی سهام الدوله یارمحمدخان یزدانقلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )