برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1554 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ در آب افکندن

معنی سنگ در آب افکندن به فارسی

سنگ در آب افکندن
در جائی تمکن کردن و جای خود گرفتن .

سنگ در آب افکندن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سنگ در آب افکندن   • مفهوم سنگ در آب افکندن   • تعریف سنگ در آب افکندن   • معرفی سنگ در آب افکندن   • سنگ در آب افکندن چیست   • سنگ در آب افکندن یعنی چی   • سنگ در آب افکندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ در آب افکندن

کلمه : سنگ در آب افکندن
اشتباه تایپی : sk' nv Hf ht;knk
عکس سنگ در آب افکندن : در گوگل

آیا معنی سنگ در آب افکندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )