برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ اسمانی بزرگ

معنی سنگ اسمانی بزرگ به انگلیسی

fireball (اسم)
نارنجک ، سنگ اسمانی بزرگ ، گلوله انفجاری ، شهاب روشن

معنی کلمه سنگ اسمانی بزرگ به عربی

سنگ اسمانی بزرگ
کرة نارية

سنگ اسمانی بزرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برخورد شهاب سنگ با زمین چه اتفاقی می افتد   • چگونگی برخورد شهاب سنگ با زمین   • برخورد شهاب سنگ ایران   • برخورد شهاب سنگ به قزوین   • برخورد شهاب سنگ آپوفیس به زمین   • برخورد شهاب سنگ در همدان   • فیلم برخورد شهاب سنگ با زمین   • فیلم برخورد شهاب سنگ به کره زمین   • معنی سنگ اسمانی بزرگ   • مفهوم سنگ اسمانی بزرگ   • تعریف سنگ اسمانی بزرگ   • معرفی سنگ اسمانی بزرگ   • سنگ اسمانی بزرگ چیست   • سنگ اسمانی بزرگ یعنی چی   • سنگ اسمانی بزرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ اسمانی بزرگ

کلمه : سنگ اسمانی بزرگ
اشتباه تایپی : sk' hslhkd fcv'
عکس سنگ اسمانی بزرگ : در گوگل

آیا معنی سنگ اسمانی بزرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )