برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1406 100 1

سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)

معنی کلمه سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف) به عربی

سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)
ضربة

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)   • مفهوم سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)   • تعریف سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)   • معرفی سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)   • سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف) چیست   • سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف) یعنی چی   • سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرکش گذاردن مثل سرکش روی حرف کاف
کلمه : سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)
اشتباه تایپی : sv;a 'bhvnk (leg sv;a v,d pvt ;ht)
عکس سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف) : در گوگل

آیا معنی سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران