برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1461 100 1

سخت لگام

معنی سخت لگام در لغت نامه دهخدا

سخت لگام. [ س َ ل ِ ](ص مرکب ) کنایه از مردم گردنکش باشد یعنی کسانی که سر به اطاعت فرود نمیآرند. (برهان ). کنایه از مرکب سرکش. (آنندراج ). گردن کش. سرکش. ناآرام. (شرفنامه ).

معنی سخت لگام به فارسی

سخت لگام
( صفت ) سرکش ( اسب و انسان ) نافرمان .
کنایه از مردم گردنکش باشد یعنی کسانیکه سر به اطاعت فرو نمی آورند .

معنی سخت لگام در فرهنگ معین

سخت لگام
( ~ . لِ) (ص مر.) سرکش .

سخت لگام را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سخت لگام   • مفهوم سخت لگام   • تعریف سخت لگام   • معرفی سخت لگام   • سخت لگام چیست   • سخت لگام یعنی چی   • سخت لگام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخت لگام
کلمه : سخت لگام
اشتباه تایپی : soj g'hl
عکس سخت لگام : در گوگل

آیا معنی سخت لگام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران