برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1593 100 1
شبکه مترجمین ایران

زیست شناسی دستگاه ها

زیست شناسی دستگاه ها در دانشنامه ویکی پدیا

زیست شناسی دستگاه ها
زیست شناسی دستگاه ها واژه ایست که در روش های کاربردی نوین در پژوهش های پزشکی و زیست شناسی به کار می رود. زیست شناسی دستگاه ها دانشی چندشاخه ای است که بنیاد آن بر زیست شناسی می باشد که کانون بررسی آن بر روی برهم کنش های پیچیدهٔ دستگاه های زیستی است.
جمع آوری و تلفیق داده های آزمایشگاهی
پردازش داده ها و استخراج قوانین حاکم در برهمکنش های مولکولی
مدل سازی برهمکنش های مولکولی
اکنون پروژه های ژنومی موجودات مختلف اطلاعات بسیار زیادی را از ژن ها و محصولات آن ها در اختیار ما گذاشته است. آشکار است که گام بعدی مطالعهٔ آزمایشگاهی و رایانه ای عملکرد این ژن ها و محصولات آن ها در ابعاد سلول و نحوهٔ ارتباط آن ها است. از طرف دیگر به واسطهٔ روش های آزمایشگاهی مختلف و پیشرفته که روز به روز در حال ترقی هستند اطلاعات عملکردی ما از ژن ها و ماکرومولکول های زیستی افزایش می یابد. بنابراین به منظور استفاده از اطلاعات به دست آمده از پروژه های ژنومی و اطلاعات عملکردی لازم است که این داده ها با استفاده از رایانه به صورت دسته بندی شده در بیایند. تولید، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد واکنش های بیوشیمیایی و متابولیت های حاصل را تحت عنوان متابولمیکس (Metabolimics ) می شناسند. مرحلهٔ بعدی در ادامه این تحقیقات، تلاش های بیشتر در جهت مطالعات سیستماتیک در زمینهٔ سلول ها، اندام ها و موجودات زنده؛ به ویژه فرایندهای سلولی مانند برهمکنش های مولکولی، ارتباطات بین سلولی، تقسیم سلولی، هموستازی و سازگاری های محیطی است. دانشی که این مجموعه از فعالیت ها را دنبال می کند "سامانه های زیستی " (System Biology ) نامیده شده است. در واقع، زمان آن فرا رسیده است که شاخه های مختلف علوم زیستی به منظور درک بهتر چگونگی عملکرد سلول، چگونگی تنظیم فزآیندهای سلولی و چگونگی واکنش و سازگاری با تغییرات محیطی با هم ادغام شوند. در این میان اختراع و بکارگیری روش های آزمایشگاهی مانند انواع آرایه ها (microarray، proteinarray. DNAchip ) با تولید داده های انبوه امکان بررسی هم زمان تعداد زیادی از ژن ها و ماکرومولکول های در سلول ها و بافت های مختلف در مراحل تکوینی متفاوت و ابعاد زمان و شرایط محیطی مختلف را فراهم آورده اند. با استفاده از این داده ها نحوه بر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زیست شناسی دستگاه ها را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زیست شناسی دستگاه ها   • مفهوم زیست شناسی دستگاه ها   • تعریف زیست شناسی دستگاه ها   • معرفی زیست شناسی دستگاه ها   • زیست شناسی دستگاه ها چیست   • زیست شناسی دستگاه ها یعنی چی   • زیست شناسی دستگاه ها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زیست شناسی دستگاه ها

کلمه : زیست شناسی دستگاه ها
اشتباه تایپی : cdsj akhsd nsj'hi ih
عکس زیست شناسی دستگاه ها : در گوگل

آیا معنی زیست شناسی دستگاه ها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )