برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1522 100 1
شبکه مترجمین ایران

خوره قباد

معنی خوره قباد به فارسی

خوره قباد
نام یکی از بخشهای فارس قدیم

خوره قباد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شهر قدیمی فارس و از پایتخت های ساسانیان   • نام شهرهای دوره هخامنشی   • پایتخت ساسانیان در فارس   • نام شهرهای ایران باستان   • شهرقدیمی فارس وازپایتخت های ساسانیان   • نام شهرهای دوره ساسانی   • پایتخت ساسانیان چه نام داشت   • پایتخت ساسانیان کجا بود   • معنی خوره قباد   • مفهوم خوره قباد   • تعریف خوره قباد   • معرفی خوره قباد   • خوره قباد چیست   • خوره قباد یعنی چی   • خوره قباد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خوره قباد

کلمه : خوره قباد
اشتباه تایپی : o,vi rfhn
عکس خوره قباد : در گوگل

آیا معنی خوره قباد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )