خلاقیت و نواوری

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

خلاقیت و نوآوری. خلاقیت و نوآوری ( Creativity and Innovation )دو واژه ای هستند که هر چند هر کدام معنای اختصاصی خود را دارند ولی در اکثر موارد با همدیگر به کار برده می شوند . برای خلاقیت و نوآوری توسط پژوهشگران و صاحب نظران مختلف تعاریف گوناگونی ارائه شده است که در مجموع اشتراک معنایی زیادی دارند .نبو
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

ارتباط محتوایی

دانشنامه عمومیخلاقیت و نوآوری. خلاقیت و نوآوری ( Creativity and Innovation ) دو واژه ای هستند که هر چند هر کدا ...
معنی خلاقیت و نواوری، مفهوم خلاقیت و نواوری، تعریف خلاقیت و نواوری، معرفی خلاقیت و نواوری، خلاقیت و نواوری چیست، خلاقیت و نواوری یعنی چی، خلاقیت و نواوری یعنی چه،
برچسب ها: دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف خ، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف خ
کلمه: خلاقیت و نواوری
کلمه بعدی: خلال
اشتباه تایپی: oghrdj , k,h,vd
عکس خلاقیت و نواوری : در گوگل
معنی خلاقیت و نواوری

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما