برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود

معنی کلمه خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود به عربی

خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود
تفاخر

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود   • مفهوم خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود   • تعریف خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود   • معرفی خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود   • خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود چیست   • خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود یعنی چی   • خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود

کلمه : خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود
اشتباه تایپی : ovni hglhsd ;i fvhd adai fvd f;hv v,n
عکس خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود : در گوگل

آیا معنی خرده الماسی که برای شیشه بری بکار رود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )