برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خدمات اجتماعی عام المنفعه

خدمات اجتماعی عام المنفعه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
زاوریهای هازمانی سودهمگانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خدمات اجتماعی عام المنفعه   • مفهوم خدمات اجتماعی عام المنفعه   • تعریف خدمات اجتماعی عام المنفعه   • معرفی خدمات اجتماعی عام المنفعه   • خدمات اجتماعی عام المنفعه چیست   • خدمات اجتماعی عام المنفعه یعنی چی   • خدمات اجتماعی عام المنفعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خدمات اجتماعی عام المنفعه
کلمه : خدمات اجتماعی عام المنفعه
اشتباه تایپی : onlhj h[jlhud uhl hglktui
عکس خدمات اجتماعی عام المنفعه : در گوگل

آیا معنی خدمات اجتماعی عام المنفعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )