برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1348 100 1

تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف

تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف در دانشنامه اسلامی

تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف
تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف، تنافی مفهوم شرط یک دلیل با مفهوم وصفِ دلیل دیگر را می گویند.
تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف، به معنای تنافی میان مفهوم شرط یک دلیل و مفهوم وصف دلیل دیگر است.
مثال
مثل: مفهوم جمله «هر عالمی نزد تو آمد به او احترام کن»؛ با مفهوم جمله «اکرام عالم فاسق واجب نیست»؛ که مفهوم]] جمله اول، عدم وجوب اکرام عالمانی است که نزد او نمی روند و مفهوم جمله دوم، وجوب احترام عالمان عادل است حتی اگر نزد او نروند.
حکم
در تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف، مفهوم شرط بر مفهوم وصف مقدم است.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف   • مفهوم تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف   • تعریف تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف   • معرفی تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف   • تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف چیست   • تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف یعنی چی   • تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف
کلمه : تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف
اشتباه تایپی : juhvq lti,l avx , lti,l ,wt
عکس تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف : در گوگل

آیا معنی تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )