برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1586 100 1
شبکه مترجمین ایران

به اسم کسی تمام کردن

به اسم کسی تمام کردن

معنی اصطلاح -> به اسم کسی تمام کردن
نسبت دادنِ انجام کاری که کسی انجام نداده است، به او
مثال:
همه ی دوروبری ها دزدی و کثافت کاری می کردند، اما همه را به اسم او تمام کردند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی به اسم کسی تمام کردن   • مفهوم به اسم کسی تمام کردن   • تعریف به اسم کسی تمام کردن   • معرفی به اسم کسی تمام کردن   • به اسم کسی تمام کردن چیست   • به اسم کسی تمام کردن یعنی چی   • به اسم کسی تمام کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی به اسم کسی تمام کردن

کلمه : به اسم کسی تمام کردن
اشتباه تایپی : fi hsl ;sd jlhl ;vnk
عکس به اسم کسی تمام کردن : در گوگل

آیا معنی به اسم کسی تمام کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )