برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن

به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن

معنی اصطلاح -> به اسم کسی تمام شدن / دررفتن
نسبت داده شدن کاری که کسی خود انجام نداده به او
مثال:
می گویند بسیاری از مجسمه هایی که به اسم او تمام شده اند، دراصل کار شاگردانش بوده اند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن   • مفهوم به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن   • تعریف به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن   • معرفی به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن   • به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن چیست   • به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن یعنی چی   • به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن

کلمه : به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن
اشتباه تایپی : fi hsl ;sd jlhl ank dh nvvtjk
عکس به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن : در گوگل

آیا معنی به اسم کسی تمام شدن یا دررفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )