برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

برخی از شاعران هزل سرا

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام، برخی از شاعرانی که در ادبیات فارسی به هزل سرایی معروفند عبارتند از ،سوزنی سمرقندی
فوقی یزدی ، حکیم شفایی اصفهانی ، طیان کرمانی که البته دو شاعر بنام طیان و اهل کرمان داریم که طیان ژاژ خای کرمانی مروزی از این گروهند و طیان کرمانی هزال نبوده است و اکثر هزل سرایان توبه کرده اند.
با تشکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برخی از شاعران هزل سرا   • مفهوم برخی از شاعران هزل سرا   • تعریف برخی از شاعران هزل سرا   • معرفی برخی از شاعران هزل سرا   • برخی از شاعران هزل سرا چیست   • برخی از شاعران هزل سرا یعنی چی   • برخی از شاعران هزل سرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برخی از شاعران هزل سرا
کلمه : برخی از شاعران هزل سرا
اشتباه تایپی : fvod hc ahuvhk icg svh
عکس برخی از شاعران هزل سرا : در گوگل

آیا معنی برخی از شاعران هزل سرا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )