برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

با سواد

/bAsavAd/

برابر پارسی: دانش آموخته

با سواد در جدول کلمات

با سواد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید خاشعی
تحصیل کرده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سواد   • انواع سواد   • سواد چیست   • بیسواد در جدول   • باسواد کیست؟   • ریشه کلمه سواد   • تعریف سواد از نظر دکتر فرهادی   • تعریف سواد چیست   • معنی با سواد   • مفهوم با سواد   • تعریف با سواد   • معرفی با سواد   • با سواد چیست   • با سواد یعنی چی   • با سواد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی با سواد

کلمه : با سواد
اشتباه تایپی : fh s,hn
آوا : bAsavAd
نقش : صفت
عکس با سواد : در گوگل

آیا معنی با سواد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )