برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

با دلیل ثابت شده

با دلیل ثابت شده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
مستدل
حمیدزاده
مدلل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی با دلیل ثابت شده   • مفهوم با دلیل ثابت شده   • تعریف با دلیل ثابت شده   • معرفی با دلیل ثابت شده   • با دلیل ثابت شده چیست   • با دلیل ثابت شده یعنی چی   • با دلیل ثابت شده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی با دلیل ثابت شده

کلمه : با دلیل ثابت شده
اشتباه تایپی : fh ngdg ehfj ani
عکس با دلیل ثابت شده : در گوگل

آیا معنی با دلیل ثابت شده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )