برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

باد سنجیدن

معنی باد سنجیدن در لغت نامه دهخدا

باد سنجیدن. [ س َ دَ ] (مص مرکب ) کنایه از تکبر کردن باشد. (انجمن آرا). رجوع به باد در زیر دامن داشتن و باد در کلاه بودن و باد در کلاه داشتن و باد در کلاه افکندن و باد در سر بودن و باد در سر داشتن و باد در سر افکندن و باد در سر کردن و باد در سر شدن شود. || کنایه از اندیشه های باطل و فاسد کردن باشد. (انجمن آرا). رجوع به باد در سر کردن و باد در سر افکندن و باد در سر داشتن و باد در سر بودن و باد در کلاه افکندن و باد در کلاه بودن و باد در کلاه داشتن و باد در زیر دامن داشتن و باد در سر شدن شود :
گر آنی که بدخواه گوید مرنج
وگر نیستی گو برو بادسنج.
سعدی (بوستان ).

معنی باد سنجیدن به فارسی

باد سنجیدن
کنایه از تکبر و غرور

معنی باد سنجیدن در فرهنگ معین

باد سنجیدن
(سَ دَ)(مص ل .)کار بیهوده کردن .

باد سنجیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جواب بازی جدولانه 236   • جواب جدولانه 236   • معنی باد سنجیدن   • مفهوم باد سنجیدن   • تعریف باد سنجیدن   • معرفی باد سنجیدن   • باد سنجیدن چیست   • باد سنجیدن یعنی چی   • باد سنجیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باد سنجیدن

کلمه : باد سنجیدن
اشتباه تایپی : fhn sk[dnk
عکس باد سنجیدن : در گوگل

آیا معنی باد سنجیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )