برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

باد به دست

معنی باد به دست در فرهنگ معین

باد به دست
(بِ. دَ) (ص مر.) ۱ - محروم ، بدبخت . ۲ - آدم بیهوده کار.

باد به دست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
باد به دست داشتن: باد به دست داشتن کنایه از محرومیت و فرط تهیدستی است.
((ولله ار داری به جز بادی به دست ارمر ترا
جز به خاک پای مشتی خاکسارست افتخار))
(تازیانه های سلوک، نقد و تحلیل قصاید سنائی، دکتر شفیعی کدکنی،زمستان ۱۳۸۳، ص 232.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انگار که هرچه هست در عالم نیست پندار که هرچه نیست در عالم هست   • معنی رباعیات خیام   • چون هست ز هر چه هست نقصان و شکست   • چون دختر   • معنی باد به دست   • مفهوم باد به دست   • تعریف باد به دست   • معرفی باد به دست   • باد به دست چیست   • باد به دست یعنی چی   • باد به دست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باد به دست

کلمه : باد به دست
اشتباه تایپی : fhn fi nsj
عکس باد به دست : در گوگل

آیا معنی باد به دست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )