برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

ایسوند

ایسوند در دانشنامه ویکی پدیا

ایسوند
عیسوند، یا ایسوند، طایفه ای از ایل بختیاری که بر پایه نمودار سازمانی ایل بختیاری، شعبه ای از باب ممی وند، چهارلنگ محسوب می شود.
سردار اسعد بختیاری، تاریخ بختیاری
مهرزادقنبری سردار اکبری خرادآذر. سرگذشت ایل چهارلنگ ۱۳۸۶ چاپ اول
شینی، داریوش. نگرشی بر ایل بختیاری و طایفه شهنی. اهواز: انتشارات معتبر:۱۳۸۵
محل سکونت طایف عیسوند از دیر باز در منطقهٔ زاگرس میانی، بین استان های لرستان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری میان کوه های قالی کوه، اشترانکوه،بيشه ، زردکوه و کوه کینو، تا شهرستان دزفول در جوار هفتنان، سگریون، تنگ سرا و قسمت های مرکزی شهر دزفول با همسایگی طایفه هایی همچون حاجی وند، هیودی و عبدالوند(حسینوند) می باشد و در شرق اصفهان شهرستان فریدن،فریدونشهر،داران و در جنوب استان مرکزی شهرستان خمین می باشد
تیره های طایفه های عیسوند شامل:بابا(باوا).شاهون.علیرضاوند.ممقلی وند ؛ مرادوند،خان،، طهماسب وند، دعاوی، ورگی، کیروی، جافروند، اداوی، گیلاوند، دهدار، چناری، گمار،بيگي (بيشه دورود)، گوروی، سرلک، هیوند،بصیری، شاودی وند، جان جان،سادات کلاه سیاه (وابسته به عیسوند) می باشند. گروهی نیز عیسوند را ۷ تیره می دانند، که عبارتند از: خانه قاید، گورویی، ورکی، زیبایی، اداوی، گورویی و جعفر وند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ایسوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن پاپی
درودبه قوم بزرگ بختیاری

طایفه ایسوند شامل طوایف مختلف هستند که همگی واقعا مهم بودند وکل طایفه ایسوندمانند نگینی دربختیاری بوده

صیدمرادخان عیسوند(ایسوند)اصالتآ ازایل پاپی درلرستان بوده
بدین گونه که صیدمرادخان گویا فررند بداق وبداق فرزند عالی وعالی فرزند والی ووالی فرزند آسردار میباشد

آسردار فرزند پاپی محمدمیباشد

آسردار گویا درزمان اواخرصفوی به میان بختیاری میره
ازنسل اسردار یک پسربه نام والی واز والی دوپسربه نام عالی وبالی به جای میماند

از نسل عالی خوانین عیسون(صیدمرادخان) وخوانین اسیوند(پهل)به جای میماند

ازنسل بالی طایفه سیاهپوش دردزفول پدیدمیاد

لازم به ذکرهست آسردار( جد خوانین عیسوند وپهل وجدطایفه سیاهپوش)برادر حیدر(حیدرکور) هست که نیای خوانین زراسوند ایلخانی بوده
حسن پاپی
باسلام وادب مجدد

ببینیددوستان بختیاری حقیقتش ایل بزرگ پاپی یقینا تنها ایل درلرکوچک هست که علاقه قلبی ویک احساس محبت وجوشش درونی خاصی نسبت به قوم باعظمت وریشه دهربختیاری داره

این دلیلش به روشنی مشخصه
چون ایل بزرگ پاپی فصل مشترک بین لربزرگ(بختیاری)ولرکوچک بوده
وورموازات قوم بی انتهای بختیاری قرارداشته وبه همین علت طبیعی هست که رفت وامدهای بسیار ومهاجرتها ووصلتهای بسیاری بوجودامده

بطوریکه حالا خارج از اون طوایفی ازایل پاپی که به میان بختیاری رفتندوسکونت اختیارکردند

بقیه ایل پاپی که درلرستان بوده تقریبا تمام گدشتگانشان مادرانشان بختیاری بوده

یعنی حورهایی تقریبا ریشه مهدری کل ایل پاپی جورهایی دریک دریای باعطمت به نام بختیاری هست

درمورد بحث طایفه محترم اوسیوند وایسوند بایستی گفت که آسردار برادرآحیدر(حیدرکور که جدخوانین ایلخان زراسوندبوده)
بعداراینکه احیدربرسرریاست ایل پاپی با برادران خوداختلاف پیدامیکنه وبه میان زراسوند میره

کمی بعد نیزدو تا ازبرادران آحیدر به نام آسردار و
آنامدار(جدطایفه یتیم وباپیر) به میان بختیاری میرن
که اناندارنیزبه میان زراسوندمهاجرت میکنه که البته نمیخواهم به نامداربپردازم چون بحث برسرآسردارهست

از آسرداریک پسربه جای میماند به نام والی

ازوالی دوپسربه جای میماندبه نام عالی وبالی

از عالی فرزندی به نام بوداق به جای میمانداز بداق ۳پسربه نام اسدالله خان؛سردارباباخان ومرادخان به جای میماند

مرادخان درکنارطایفه محترم ایسوندچهارلنگ که نوادگان آن خوانینایسوندبه شمارمیروند
ازاسدالله خان ۲پسربه نامهای صیدمرادخان وعبدالله خان به جای میماند
صیدمرادخان که سرداراسعددرکتاب خود به آن اشاره کرده که پرچمدارسپاه نادرشاه درفتح هندوستان بوده وجمله معروف او که گفته درودبه سپاه نادری مشهورهست
ونادرشاه به سبب رشادتهای صیدمرادخان ملک چمن سلطان الیگودرز رو به او اهداکرده(ناگفته نماند صید مرادخان وسرداراسعد یک جورهایی باهم پسرعموبودندوبا چنوواسطه هردو به پاپی محمدمیرسندچون سرداراسعد ازنسل آحیدروصیدمرادخان ازنسل آسرداربوده که آسردارواحیدرباهم برادروفرزندان پاپی محمدبودند وپاپی محمدخودنیز فرزند ساد بزرگ ازایل پاپی درلرستان بودند)

درادامه بحث خدمت سروران گرامی عرض کنم که عبدالله خان برادرصیدمرادخان ۳پسربه نامهای مرادخان؛علی خان و آرحیم خان داشته که ازاین افرادمیتوان به محمدخان وموسی قلی خان اشاره کرد
وازشاخه سردارباباخان میتوان یک پسربه نام اسکندرخان که دامادمحمدحسین خان چهارلنگ حاکم وقت الواربختیاری بودنام برد که اسکندرخان به همین دلیل توانست منزلتی خاص بدست بیاوردکه ازاین شاخه میتوان محمدزمان خان حاکم وقت اراک وآسهراب وآظهراب وآغفار وآغفوروکربلایی نظررانام بردکه نوادگان این سه تن موسوم به خوانین پهل یا پل اوسیوند روتشکیل میدهند

سیاهپوشان دزفول درواقع ازنسل آسردار وپسرعموهای خوانین اوسیوند وایسوند هستند

درهرحال ماایل پاپی لرستان نه تنها ارادتمنداین برادران عزیزمان هستیم

بلکه به واقع ودرقلبمون وباتمام وجودمون قوم بختیاری رودوست داریم وواقعآ به انها عشق میورزیم

این یک حقیقت محض هست وتمام ایلات لرستان میدونندکه ایل پاپی تاچه حد طرفدارقون بختیاری هست وچقدر نزدیکی قلبی با قوم باعظمت بختیاری داره

چون قوم بختیاری به درازای طول تاریخ ایران قدمت داره وریشه در هویت ملی وباستانی ایران داره وبه واقع درتاریخ ثابت کردند که وطن پرستانی واقعی هستند

درود به قوم باعظمت ودریایی بختیاری

درود به ایل بزرگ واصیل پاپی

درودبه تمام قوم لر
حسن پاپی
نکته آخرفقط خدمت حضرات ودوستان عزیزشجره نامه خوانین ایسوند واوسیوند رو نام ببرم

۱پاپااینارجدکل ایل بزرگ پاپی درلرستان که ۹۰۰سال قدمت دارد
۲پیراسد
۳پیرمحمد
۴طاهر
۵بختیار
۶نامدار
۷مختار
۸نامدار
۹پاپی یحیی
۱۰پاپی فرضی
۱۱پاپی عسگر
۱۲پاپی محمدرضا
۱۳پاپی احمد
۱۴پاپی محمد
۱۵سادبزرگ که بسیارهم معروف بوده
۱۶پاپی محمد

۱۷آسردار(که به میان بختیاری رفته)
۱۸والی
۱۹عالی
۲۰بوداق
۲۱ از بوداق دوپیربه نام مرادخان ایسوند وامان الله خان اسیوندبه جای میماند

البته همانطورکه درکامنت قبلی عرض کردم والی بجز عالی پسردیگری هم داشته به نام بالی که سیاهپوشان دزفول ازنسل بالی هستند

این پاپی محمددر شماره۱۶۸پسرداشته به نامهای:

۱مختار
۲بختیار
۳برخوردار
۴رجب

۵آحیدر(جدخوانین زراسوند وایلخانانی نظیرحسین قلی خان ایلخانی وصمصام السلزنه وسرداراسعد وبی بی مریم وسپهبدتیموربختیار وشاهپوربختیار وملکه ثریا اسفندیاری و....) وشایدطایفه کورکور که برخی میگویند ازازدواج دوم احیدربوده
وبرخی میگویند خیر طایفه کورکور ازنسا آنامدارهست وبه درستی مشخص نیست

۶آسردار(که بطورمفصل توضیح داده شدخدمت عزیزان)
۷آنامدار(محمودایهاوند)جد طایفه یتیم وباپیر
۸.....برماروشن نیست که چه کسی بوده

آحیدروآسردار وآنامداربه میان بختیاری مهاجرت میکنند

ولی بااین حال تماامی افتخارات این عزیزان برای بختیاری هست وماهم خودمون روارادتمنداین برادران وکل قوم بختیاری میدونیم وبرای ماعزیزند
حسن پاپی
درکامنت قبلی اشتباه تایپی بود

منطوراین هست که دپاپی محمدکه درشماره۱۶ ذکرشده ۸پسرداشته

اشتباهی شده۱۶۸

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ایسوند   • مفهوم ایسوند   • تعریف ایسوند   • معرفی ایسوند   • ایسوند چیست   • ایسوند یعنی چی   • ایسوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایسوند

کلمه : ایسوند
اشتباه تایپی : hds,kn
عکس ایسوند : در گوگل

آیا معنی ایسوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )