برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
باسلام، نخستین مترجم کتاب هزارویک شب به فارسی عبد االطیف تسوجی به دستور ناصر الدین شاه بود واین فرد کتاب را ار عربی به فارسی در تبریز با کمک همسر ش به شیوه سلیسی در شش مجلد ترجمه نمود این دوره کتاب در کاخ موزه گلستان محفوظ هست.
با تشکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی   • مفهوم اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی   • تعریف اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی   • معرفی اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی   • اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی چیست   • اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی یعنی چی   • اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی
کلمه : اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی
اشتباه تایپی : h,gdk ljv[l ichv, d;af fi thvsd
عکس اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی : در گوگل

آیا معنی اولین مترجم هزارو یکشب به فارسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )