برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1469 100 1
شبکه مترجمین ایران

التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع

التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع در دانشنامه اسلامی

التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع
التنبیه و الرد علی أهل الأهواء و البدع، نوشته محمد بن احمد بن عبدالرحمن ملطی شافعی اندلسی ، کتابی است مختصر، به زبان عربی در زمینه فرقه شناسی.
این اثر مشتمل بر مقدمه ای به قلم محقق؛ دکتر محمد زینهم محمد عزب، مقدمه مؤلف و پانزده باب می باشد.
این کتاب یکی از نخستین آثار در زمینه مطالعات فرقه شناختی است که ملطی آن را فراهم نهاده است. او در کتاب خود به بیان عقاید اهل سنت، نقد عقاید مخالفان و نیز بیان عقاید فرقه ها پرداخته است. ظاهرا کتاب او دربردانده چهار بخش یا چهار جزء بوده و آنچه اکنون از این کتاب در دست داریم، از جزء یا بخش سوم آغاز می شود که به بیان عقاید فرقه ها می پردازد. از ارجاع های مؤلف چنین پیداست که بخش اول و دوم کتاب او به فرقه های یهودیان و مسیحیان اختصاص داشته است.
مؤلف در این کتاب به سختی تحت تاثیر ابوعاصم خشیش بن اصرم است و به فراوانی از کتاب الاستقامه او نقل می کند و همسوی با آراء مقاتل بن سلیمان بلخی پیش می رود. از این روی کتاب ملطی با آنکه از نخستین کتاب های فرق است، کتابی با رویکرد حشوی است.
لازم به ذکر است، این اثر - همان گونه که از عنوان آن پیداست - به هدف اثبات حقّانیت فرقه مورد پسند نویسنده نگاشته شده و سرشار از تعابیر تند و زننده و جدلی و گاهی خارج از حد نزاکت درباره فرقه هایی است که راه اهل سنّت و جماعت را باور ندارند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع   • مفهوم التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع   • تعریف التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع   • معرفی التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع   • التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع چیست   • التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع یعنی چی   • التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع

کلمه : التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع
اشتباه تایپی : hgjkfdi , hgvn ugd hig hghi,hء , hgfnu
عکس التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع : در گوگل

آیا معنی التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )