برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1422 100 1

التنبیه و الاشراف (کتاب)

التنبیه و الاشراف (کتاب) در دانشنامه اسلامی

التنبیه و الاشراف (کتاب)
ألتّنبیهُ و الإشراف کتابی تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی که آخرین اثر مسعودی مورخ شیعه در قرن چهارم است. مؤلف در بخش اول، مباحث کیهانی و جغرافیایی را آورده و در بخش دوم به مباحث تاریخی می پردازد. وی نوآوری های متعددی را در این کتاب تجربه کرده است. این اثر به زبان های دیگر نیز ترجمه شده است.
علی بن حسین مسعودی تاریخ نگار و جغرافی دان مسلمان سده چهارم هجری قمری که از او کتاب های مروج الذهب و التنبیه و الاشراف به یادگار مانده است. به دلیل گزارش های بی طرفانه وی از وقایع تاریخی، مذهبش به روشنی معلوم نیست با این حال از دیرباز در منابع زندگی نامه و رجال شیعه، وی را دانشمندی شیعه مذهب شناخته اند. امروزه نیز بسیاری از پژوهشگران وی را شیعه به شمار آورده و آثار باقی مانده از وی را حاوی شواهد کافی برای اثبات این مدعا می دانند.
مسعودی ابتدا کتابهای دیگر مانند «اخبار الزمان» و «مروج الذهب» را نوشته و در آخر، با هدف نوشتن کتابی جامع و مختصر به تألیف کتاب التنبیه روی آورده و آن را در شهر فسطاط در سال ۳۴۵ق به پایان رسانده است.

ارتباط محتوایی با التنبیه و الاشراف (کتاب)

التنبیه و الاشراف (کتاب) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی التنبیه و الاشراف (کتاب)   • مفهوم التنبیه و الاشراف (کتاب)   • تعریف التنبیه و الاشراف (کتاب)   • معرفی التنبیه و الاشراف (کتاب)   • التنبیه و الاشراف (کتاب) چیست   • التنبیه و الاشراف (کتاب) یعنی چی   • التنبیه و الاشراف (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی التنبیه و الاشراف کتاب
کلمه : التنبیه و الاشراف (کتاب)
اشتباه تایپی : hgjkfdi , hghavht (;jhf)
عکس التنبیه و الاشراف (کتاب) : در گوگل

آیا معنی التنبیه و الاشراف (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران