برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1497 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال اهل کتاب (قرآن)

اعتدال اهل کتاب (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اعتدال اهل کتاب (قرآن)
گروهی از اهل کتاب بنابر آیات قرآن افرادی معتدل بوده اند.
گروهی از اهل کتاب، مردمی معتدل: «ولو انهم اقاموا التور اة والانجیل وما انزل الیهم من ر بهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ار جلهم منهم امة مقتصدة وکثیر منهم ساء ما یعملون: و اگر آنان، تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده(قرآن) برپا دارند، از آسمان و زمین، روزی خواهند خورد؛ جمعی از آنها، معتدل و میانه رو هستند، ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می دهند.» اقتصاد به معنای گرفتن قصد، و قصد به معنای میانه است ، پس اقتصاد به معنای میانه روی در ا مور و پرهیز از افراط و تفریط در امور است ، و امت مقتصده امتی است که در امر دین و تسلیم نسبت به دستورات الهی میانه رو و معتدل باشد. این آیه شریفه مطلب تازه ای را بیان می کند و آن اینست که آنچه تاکنون از معایب و پلیدی های اهل کتاب بر شمردیم مربوط به فرد فرد آنها نیست چه در بین اهل کتاب هم مردمی معتدل و میانه رو بوده اند که هیچ یک از این معایب و کجرویها را نداشته اند و اگر می بینید گفتار گذشته ما بطور عموم بود، مصحح آن این بود که اکثریت اهل کتاب همان آلودگان بودند و مردان پاک در آنها اندک و انگشت شمار بودند، از این لحن بخوبی استفاده می شود که قرآن عزیز تا چه اندازه رعایت حق و انصاف را می کند، و تا چه پایه در حفظ حق مراقبت دارد، و چگونه رضا نمی دهد حقی از حقوق پامان شود، اگر چه بسیار اندک باشد. نظیر این تعبیر درباره اقلیت صالح اهل کتاب ، در آیات ۱۵۹ و ۱۸۱ سوره اعراف و ۷۵ سوره آل عمران نیز دیده می شود.

اعتدال اهل کتاب (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال اهل کتاب (قرآن)   • مفهوم اعتدال اهل کتاب (قرآن)   • تعریف اعتدال اهل کتاب (قرآن)   • معرفی اعتدال اهل کتاب (قرآن)   • اعتدال اهل کتاب (قرآن) چیست   • اعتدال اهل کتاب (قرآن) یعنی چی   • اعتدال اهل کتاب (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال اهل کتاب قرآن

کلمه : اعتدال اهل کتاب (قرآن)
اشتباه تایپی : hujnhg hig ;jhf (rvHk)
عکس اعتدال اهل کتاب (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اعتدال اهل کتاب (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )