برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1423 100 1

اتابکان یزد

اتابکان یزد در دانشنامه ویکی پدیا

اتابکان یزد
اتابکان یزد در سال های (۷۲۸–۵۳۶ هجری) یکی از سلسله های ملوک الطوایفی ایران است. از جانب مادر اتابکان یزد به خاندان کاکویه از خویشان دیالمهٔ آل بویه منسوب بودند. بنیان گذار این سلسله رکن الدین بن وردانزور خواهرزادهٔ پدر امیر فرامرز بن علی آخرین فرمانروای خاندان کاکویه حکام قدیم یزد به شمار می آمد. امیر فرامرز که از جانب مادر خویشاوند سلجوقیان بود، سال ها در دستگاه سلطان سنجر به سر برده بود و در نزد او تقرب و حرمت تمام داشت. چون او در جنگ قطوان در ۵۳۶ هجری در رکاب سنجر کشته شد، حکومت یزد که از سال ها پیش به خاندان او تعلق داشت به دخترانش که خردسال بودند رسید. سنجر هم رکن الدین سام را از جانب آن ها نیابت حکومت کرد و عنوان اتابک را هم به مناسبت نیابت و سرپرستی این دختران به نام وی افزود. رکن الدین سام ظاهراً تا سال ها بعد از عهد سنجر در یزد با همین عنوان حکومت کرد. اما در اواخر عمر ازین کار کناره گرفت (۵۸۴ هجری) و حکومت یزد به برادرش عزالدین لنگر رسید که همچنان خود را اتابک خواند و چون فرمانروایی این ولایت پس از او به فرزندان او رسید بعدها او را ابوالملوک خواندند. وی با سلاجقه کرمان رابطهٔ دوستی و خویشاوندی مجدد برقرار کرد و مدت ۲۰ سال (۶۰۴–۵۸۴ هجری) در یزد فرمانروایی کرد. پسران و نواده اش بعد از او همچنان در یزد به عنوان اتابک فرمان راندند. مقارن ورود هلاکوخان به ایران یک نوادهٔ او به نام طغانشاه وفات ۶۷۰ نسبت به ایلخان اظهار انقیاد کرد و از جانب وی در امارت یزد تأیید شد. پسر او یوسف شاه در اواخر عهد ارغون داعیهٔ استقلال یافت اما در مقابل سپاه مغول تاب مقاومت نیاورد. شهر در سال ۶۹۰ هجری به دست مغول افتاد و عرضهٔ غارت گشت. هر چند نظارت بر مالیات شهر از طرف ایلخان به سلطانشاه پسر امیر نوروز داده شد و نام حکومت از خاندان قوم بیرون نرفت. آخرین اتابک این خاندان حاجی شاه بن یوسف شاه بود که بعد از پدر ۲۸ سال حکومت کرد. سرانجام امیر مبارزالدین بن امیر مظفر حاکم میبد به اشارت ابوسعید ایلخان او را از یزد بیرون راند و بدینگونه حکومت اتابکان در یزد در سال ۷۱۸ هجری پایان یافت.
رکن الدین سام:
بعد از کشته شدن امیر فرامرز بن علی آخرین امیر آل کاکویه، سلطان سنجر آن دیار را به دو تن از دختران او واگذار کرد و رکن الدین سام نوه د ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اتابکان یزد در دانشنامه آزاد پارسی

اَتابکان یزد (حک: ۵۳۶ـ۷۱۸ق)
(یا: آل وردان یا آل وردان زور) سلسله ای از فرمانروایان محلی یزد و ابرقو. مؤسس این سلسله رکن الدین سام ( ـ۵۹۰ق)، پسر وردان زور (روز) و یکی از امیران لشکر یزد بود. در ۵۳۶ق، پس از آن که امیر فرامرز بن علی، آخرین امیر آل کاکویۀ یزد، در جنگ قطوان به قتل رسید، سلطان سنجر سلجوقی آن دیار را به دو تن از دختران او بخشید، آنگاه رکن الدین سام را به اتابکی آن دو گماشت . پس از درگذشت دختران امیر فرامرز، رشتۀ امور رسماً در اختیار رکن الدین سام و جانشینان او قرار گرفت . بعد از مرگ سلطان سنجر و فروپاشی سلاجقه ، اتابکان یزد مدتی به اطاعت خوارزمشاهیان و زمانی نیز به فرمانبرداری مغولان گردن نهادند. آن ها به آبادانی و ایجاد ابنیه ، خصوصاً مدارس و احداث روستاها، قنوات و مزارع علاقۀ خاصی داشتند که از جمله می توان به احداث مدرسۀ اتابک ، مدرسۀ صفوتیه ، روستای عزآباد، روستای ده شور، روستای آب شور، باغ طغانشاهی و قدمگاه امام رضا(ع ) اشاره کرد. اتابکان یزد ده تن بودند که آخرین آن ها حاجی شاه بن یوسف شاه بوده است . این سلسله به دست امیر مبارزالدین (مؤسس سلسلۀ آل مظفر) فروپاشید و یزد رسماً به قلمرو آل مظفر پیوست .

ارتباط محتوایی با اتابکان یزد

اتابکان یزد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اتابکان یزد   • مفهوم اتابکان یزد   • تعریف اتابکان یزد   • معرفی اتابکان یزد   • اتابکان یزد چیست   • اتابکان یزد یعنی چی   • اتابکان یزد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اتابکان یزد
کلمه : اتابکان یزد
اشتباه تایپی : hjhf;hk dcn
عکس اتابکان یزد : در گوگل

آیا معنی اتابکان یزد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )