برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

آلگونه

معنی آلگونه در لغت نامه دهخدا

آلگونه. [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) آلغونه. سرخی که زنان درروی مالند زینت را. سرخه. غازه. سرخاب :
آن بناگوش کز صفا گوئی
برکشیده ست آلگونه بسیم.
شهید.

معنی آلگونه به فارسی

آلگونه
( اسم ) سرخیی که زنان در روی مالند برای زینت آلغونه سرخی غازه سرخاب .

معنی آلگونه در فرهنگ معین

آلگونه
(نِ) (اِمر.) سُرخاب ، گلگونه ، مادة سرخ رنگی که زنان به گونة خود مالند. آلغونه نیز گویند.

معنی آلگونه در فرهنگ فارسی عمید

آلگونه
مادۀ سرخی که زنان به گونه های خود می مالند، گلگونه، سرخاب، غازه.

آلگونه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آلگونه   • مفهوم آلگونه   • تعریف آلگونه   • معرفی آلگونه   • آلگونه چیست   • آلگونه یعنی چی   • آلگونه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آلگونه

کلمه : آلگونه
اشتباه تایپی : Hg',ki
عکس آلگونه : در گوگل

آیا معنی آلگونه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )