برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1370 100 1

آبرو ی کسی را خریدن

آبرو ی کسی را خریدن

معنی اصطلاح -> آبرو ی کسی را خریدن
مانع رسوایی / بی آبرویی کسی شدن؛ برای کسی حیثیت و آبرو ایجاد کردن
مثال:
اگر ضمانت او نبود، هیچ بانکی به ما اعتبار نمی داد و مجبور می شدیم اعلام ورشکستگی کنیم. او با این کار آبروی ما را خرید.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آبرو ی کسی را خریدن   • مفهوم آبرو ی کسی را خریدن   • تعریف آبرو ی کسی را خریدن   • معرفی آبرو ی کسی را خریدن   • آبرو ی کسی را خریدن چیست   • آبرو ی کسی را خریدن یعنی چی   • آبرو ی کسی را خریدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آبرو ی کسی را خریدن
کلمه : آبرو ی کسی را خریدن
اشتباه تایپی : Hfv, d ;sd vh ovdnk
عکس آبرو ی کسی را خریدن : در گوگل

آیا معنی آبرو ی کسی را خریدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )