برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

wise guy

/ˈwaɪzˈɡaɪ/ /waɪzɡaɪ/

معنی: مردرند، ادمی که خود را دانا پندارد، نادان دانانما
معانی دیگر: پرمدعا، فضل فروش، مدعی همه ی فنون، عاقل نما، متظاهر به عقل و دانش

واژه wise guy در جمله های نمونه

1. OK, wise guy, what do we do now?
[ترجمه ترگمان]خیلی خب، آدم عاقل، حالا چیکار کنیم؟
[ترجمه گوگل]خوب، مرد عاقل، حالا چه کار کنیم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Okay, wise guy, if you're so damned smart, you can tell everyone how it's done!
[ترجمه ترگمان]بسیار خوب، آدم عاقل، اگر این قدر باهوش هستید، می‌توانید به همه بگویید که این کار چگونه انجام شده‌است!
[ترجمه گوگل]خوب، مرد عاقل، اگر شما خیلی باهوش هستید، می توانید به همه بگویید که چگونه انجام می شود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. OK, wise guy, shut up and listen!
[ترجمه ترگمان]! خیلی خب، آدم عاقل، خفه شو و گوش کن
[ترجمه گوگل]خوب، مرد عاقل، خفه شو و گوش کن!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. All right wise guy, I don't need to hear any more jokes out of you!
[ترجمه ترگمان]خیلی خب، آدم عاقل، من دیگه نیازی به این شوخی ندارم
[ترجمه گوگل]همه مرد خوب عاقل، من نیاز به شنیدن هیچ جوک بیشتر از شما نیست!
[ترجمه شما] ...

مترادف wise guy

مردرند (اسم)
con artist , wise guy
ادمی که خود را دانا پندارد (اسم)
wise guy
نادان دانانما (اسم)
wise guy

معنی کلمه wise guy به انگلیسی

wise guy
• witty person, wisecracker

wise guy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hadiiiiiiis
آدم خوشمزه ، خوشمزه بازی درآوردن
سرداری
عقل کل(با دید تمسخر)
Farhood
بچه زرنگ
رامین
واژه ی مورد نظر در تداول عام جامعه ی آمریکای معاصر به معنی "گانگستر" و به طور اخص به معنی اعضای گروه های "مافیا" می باشد.
(دیدن فیلم های مارتین اسکورسیزی از قبیل "Good Fellas" و ... توصیه می شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی wise guy

کلمه : wise guy
املای فارسی : وایز گوی
اشتباه تایپی : صهسث لعغ
عکس wise guy : در گوگل

آیا معنی wise guy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )