برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

whats up with something

whats up with something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سحر اندری
چه بلایی سر (فلان چیز)می آید.
پریسا فرح بخش
1.what's up with : what is the reason for (something) He told me to go away.
2. What's up with that? : what is wrong with (someone or something) What's up with you?

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی whats up with something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )