برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1473 100 1

weekend

/ˈwiːˌkend/ /wiːkˈend/

معنی: اخر هفته، تعطیل اخر هفته، تعطیل اخر هفته را گذراندن
معانی دیگر: bweekends اخر هفته

بررسی کلمه weekend

اسم ( noun )
• : تعریف: the end of the week, esp. the period beginning Friday evening and ending Sunday evening.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: weekends, weekending, weekended
• : تعریف: to spend the weekend, esp. in leisure activity.

- He weekends at his cottage on the lake.
[ترجمه علی] او اخر هفته ها که کلبه اش در دریاچه است می ماند
|
[ترجمه رادوی راد] او آخر هفته ها را در کلبه اش در(کنار) دریاچه می گذراند.
|
[ترجمه ترگمان] او آخر هفته در کلبه‌اش در کنار دریاچه است
[ترجمه گوگل] او آخر هفته در کلبه خود در دریاچه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه weekend در جمله های نمونه

1. a weekend visit with friends
اقامت آخر هفته نزد دوستان

2. his weekend retreat is a karaj garden
خلوتگاه آخر هفته‌ی او باغی در کرج است.

3. long weekend
تعطیلات پایان هفته‌ی طولانی (مثلا جمعه و شنبه و یکشنبه)

4. a dirty weekend
(انگلیس - عامیانه) تعطیل آخر هفته که در آن روابط جنسی نامشروع انجام می‌شود

5. i entertained my cousins over the weekend
در تعطیلات آخر هفته پسر عموهایم مهمانم بودند.

6. weekday hours: 8 a. m. to 5 p. m. ; weekend hours: 2 to 5 p. m.
ساعات کار در روزهای هفته: 8 صبح تا 5 بعدازظهر،ساعات کار در شنبه و یکشنبه: 2 تا 5 بعدازظهر

7. I took Friday off, and spent a long weekend visiting friends.
[ترجمه ترگمان]من جمعه را مرخصی گرفتم و یک تعطیلات آخر هفته را صرف دیدار با دوستانم کردم
[ترجمه گوگل]من جمعه را ترک کردم و یک تعطیلات آخر هفته به دوستانم سپردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. I've been toiling away at this essay all weekend.
[ترجمه ترگمان]تمام آخر هفته مشغول این مقاله بودم
[ترجمه گوگل]من در تمام این آخر هفته به این مقاله مشغول کرده ام
[ترجمه شما] ...

مترادف weekend

اخر هفته (اسم)
weekend
تعطیل اخر هفته (اسم)
weekend
تعطیل اخر هفته را گذراندن (فعل)
spend weekends , weekend

معنی عبارات مرتبط با weekend به فارسی

وابسته به آخر هفته، هفته پایانی، پایان هفته را در محلی گذراندن، تعطیلات آخر هفته را گذراندن، تعطیلی آخر هفته (شنبه و یکشنبه)، هفته پایان (week end هم می نویسند)، آخر هفته
(انگلیس - عامیانه) تعطیل آخر هفته که در آن روابط جنسی نامشروع انجام می شود
تعطیلات پایان هفته ی طولانی (مثلا جمعه و شنبه و یکشنبه)

معنی کلمه weekend به انگلیسی

weekend
• days of rest at the end of the week
• spend or pass the weekend
• the weekend is saturday and sunday.
weekend papers
• newspapers which are printed on fridays, newspapers that are read at the end of the week
long weekend
• three- or four-day weekend

weekend را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

bsnsjss
end of week
PARSA
تعطیلات آخر هفته .
😀مریم
آخر هفته
Sara
تعطىلات اخر هفته که در اىران و کشور هاى دىگر مانند امرىکا' ترکىه و.... فرق مىکند
مهدی
تعطیلات آخر هفته
Anahita
تعطیلات آخر هفته
Amir Mahdi Amiri
روز های تعطیل آخر هفته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی weekend
کلمه : weekend
املای فارسی : ویکند
اشتباه تایپی : صثثنثدی
عکس weekend : در گوگل

آیا معنی weekend مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران