برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

Wayfarer

/ˈweɪfeərər/ /ˈweɪfeərə/

معنی: سالک، مسافر پیاده، عابر، رهرو، رهنورد

بررسی کلمه Wayfarer

اسم ( noun )
• : تعریف: one who travels, esp. on foot.

واژه Wayfarer در جمله های نمونه

1. . . . a true wayfarer goes slow and steady
. . . رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

2. a solitary wayfarer in this deserted street.
[ترجمه ترگمان]یک مسافر تنها در این خیابان متروک
[ترجمه گوگل]یک راهکار انفرادی در این خیابان خالی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In 1711 the saddle-sore wayfarer fell ill while dedicating a new chapel.
[ترجمه ترگمان]مسافر از راه ورود به کلیسای جدید، در حالی که یک کلیسای جدید را به صورت یک کلیسای جدید ساخته بود، بیمار شد
[ترجمه گوگل]در سال 1711، راهپیمای زینتی زخمی در حالی که یک کلیسای جدید را اختصاص داد، بیمار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Only one windsurf or Wayfarer week may be booked; for two successive weeks book the local sailing holiday.
[ترجمه ترگمان]تنها یک هفته یا هفته ممکن است رزرو شود؛ به مدت دو هفته متوالی تعطیلات قایقرانی محلی
[ترجمه گوگل]فقط یک هفته بادگیر یا راه رفتن ممکن است رزرو شود؛ برای دو هفته متوالی کتاب تعطیلات قایقرانی محلی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Thou art the so ...

مترادف Wayfarer

سالک (اسم)
devotee , disciple , aleppo boil , wayfarer , mystic , traveler
مسافر پیاده (اسم)
wayfarer , ganger
عابر (اسم)
passage , wayfarer , traveler , passer-by , passer , viator
رهرو (اسم)
wayfarer , passer-by , viator
رهنورد (اسم)
wayfarer , traveler , roadster , traveller

معنی کلمه Wayfarer به انگلیسی

wayfarer
• wanderer, traveler
• a wayfarer is a traveller who walks from place to place; an old-fashioned word.

Wayfarer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد بکام
خانه‌به‌دوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wayfarer

کلمه : wayfarer
املای فارسی : ویفرر
اشتباه تایپی : صشغبشقثق
عکس wayfarer : در گوگل

آیا معنی Wayfarer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )