برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

verbal

/ˈvɜːrbl̩/ /ˈvɜːbl̩/

معنی: مربوط به صدا، خطابی، زبانی، تحت اللفظی، لفظی، شفاهی، حضوری
معانی دیگر: لغوی، واژه ای، واژی، واجی، کلامی، حرفی، لسانی، وابسته به واژه یا واژه شناسی، واژه گرای، لفاظ، گفتاری، قولی، وابسته به فعل، فعلی، کارواژی، کارواژه ای، (نادر) لغت به لغت، دقیق، طابق النعل بالنعل، کلمه به کلمه، (دستور زبان) فعل واره

بررسی کلمه verbal

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of or relating to words.
متضاد: nonverbal
مشابه: lexical, literal, syntactic, wordy

- He has trouble with math, but he has strong verbal ability.
[ترجمه ......] او با رياضي مشكل دارد اما توانايي لفظي خوبي دارد .
|
[ترجمه ترگمان] او با ریاضی مشکل دارد، اما توانایی شفاهی قوی دارد
[ترجمه گوگل] او با ریاضی مشکل دارد، اما توانایی کلامی قوی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: involving only words.
متضاد: nonverbal, physical
مشابه: spoken, vocal, written

- He never hit her, but she suffered from his verbal abuse.
[ترجمه ترگمان] او هرگز به او ضربه نمی‌زد، اما از سواستفاده شفاهی رنج می‌برد
[ترجمه گوگل] او هرگز او را ندیده، اما او از سوء استفاده کلام او رنج می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه verbal در جمله های نمونه

1. verbal noun
اسم فعل

2. verbal disorders
اختلالات زبانی

3. a verbal aptitude test
آزمون استعداد واژه‌شناسی

4. a verbal artist who sacrifices content to sound
یک نویسنده‌ی واژه‌گرای که محتوا را فدای صدا(ی واژه) می‌کند.

5. a verbal contract
قرارداد شفاهی (زبانی)

6. a verbal duel
نبرد زبانی،مبارزه‌ی لفظی

7. a verbal protest
اعتراض شفاهی

8. a verbal tilt
جنگ لفظی

9. a verbal translation
یک ترجمه‌ی کلمه به کلمه

10. detailed verbal instructions
دستورات پرجزئیات لغوی

11. the verbal form of nouns
صورت کارواژی اسم‌ها

12. their verbal skirmish was the prelude to serious peace negotiations
جنگ لفظی آنها مقدمه‌ی مذاکرات جدی صلح بود.

13. his wife's verbal onslaughts had made him desperate
حملات شدید لفظی زنش او را مستاصل کرده بود.

14. "-ate" is a verbal suffix
...

مترادف verbal

مربوط به صدا (صفت)
acoustic , acoustical , verbal
خطابی (صفت)
verbal , addressed
زبانی (صفت)
verbal , lingual , oral , nuncupative , viva voce , vocabular
تحت اللفظی (صفت)
verbal , literal , verbatim
لفظی (صفت)
verbal , literal , vocabular , textual , textuary
شفاهی (صفت)
verbal , oral , nuncupative , viva voce , vocabular , unwritten , word-of-mouth
حضوری (صفت)
verbal

معنی عبارات مرتبط با verbal به فارسی

اختلالات زبانی
تذکاریه غیر رسمی، یادداشت بی امضا
(دستور زبان) اسم فعل (در انگلیسی مصدر فعل و فعل با ing - اسم فعل می شوند)، اسم فعل
صورت مجلس، صورت جلسه، نشست نامه

معنی verbal در دیکشنری تخصصی

verbal
[حقوق] لفظی، شفاهی
[حقوق] توافق شفاهی، عقد لفظی
[ریاضیات] بیان گفتاری
[حسابداری] صورتمجلس
[حقوق] صورت مجلس، صورتجلسه

معنی کلمه verbal به انگلیسی

verbal
• word derived from a verb (generally a noun or an adjective)
• expressed in words (as opposed to actions or pictures); spoken, oral; pertaining to verbs of words derived from verbs
• you use verbal to describe things connected with words and their use.
• verbal refers to things that are spoken rather than written.
• verbal also describes something that relates to verbs.
verbal abuse
• maltreating someone by speaking to them inappropriately
verbal agreement
• oral agreement, agreement made without any written documentation
verbal appeal
• verbal request, spoken request
verbal clause
• clause of a sentence that function as a verb (grammar)
verbal contract
• contract made orally and not in writing
verbal memory
• memory of words and their meanings
verbal message
• spoken announcement, message that is spoken and not written
verbal noun
• gerund
verbal promise
• spoken pledge
verbal translation
• converting a word into a different language
verbal violence
• aggression that is expressed in words alone and not physically
non verbal
• non-verbal communication does not involve the use of words.

verbal را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستایش آریا
کلامی
Dark Light
۱.کلامی-زبانی
۲.مربوط به فعل(فعلی)
I need a verbal consent to leave the room while
being in a class and teacher is teaching
محمد حاتمی نژاد
کلامی
Verbal memory حافظه کلامی
Maedeh
حراف(پرحرف)
Milkyway200
معنی پرحرف برای verbalکه خانم مائده نوشتن درسته.
این هم مثالی ازکتابinside reading1
(Unit8_the autism puzzle)
Some individuals cannot speak;others are highly verbal
رضا حیدری
کلامی

# verbal abuse
# verbal description
# non-verbal communication
# He has strong verbal ability
# We had a verbal agreement but no written contract

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی verbal

کلمه : verbal
املای فارسی : وربال
اشتباه تایپی : رثقذشم
عکس verbal : در گوگل

آیا معنی verbal مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )