برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1398 100 1

urban sprawl

/ˈɝːbənˈsprɒl/ /ˈɜːbənsprɔːl/

(گسترش بی رویه ی شهر و بلعیدن دهات اطراف) هرزه رویی شهری

بررسی کلمه urban sprawl

اسم ( noun )
• : تعریف: spreading of the urban structure into adjoining suburbs and rural areas.

واژه urban sprawl در جمله های نمونه

1. Once lovely countryside is absorbed by urban sprawl.
[ترجمه ترگمان]زمانی که حومه دوست‌داشتنی توسط گسترش شهری جذب می‌شود
[ترجمه گوگل]هنگامی که حومه های دوست داشتنی از طریق انبساط شهری جذب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We drove through miles of urban sprawl before we finally got out into the countryside.
[ترجمه ترگمان]قبل از اینکه بالاخره به حومه شهر برسیم، ما مایل‌ها از شهر را دور زدیم
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه ما نهایتا به حومه شهر بروییم، ما از طریق پل های شهری حرکت کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The whole urban sprawl of Ankara contains over 6m people.
[ترجمه ترگمان]کل شهر شهر آنکارا شامل بیش از ۶ میلیون نفر است
[ترجمه گوگل]کل انحلال شهری آنکارا شامل بیش از 6 میلیون نفر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They soon left the urban sprawl of roundabouts, sodium streetlights and Wimpey homes and Dexter began to speed along country lanes.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به زودی پخش شهر را از roundabouts، چراغ‌های خیابان و خا ...

معنی کلمه urban sprawl به انگلیسی

urban sprawl
• undesigned and uncontrolled spread of a city to the surrounding environs

urban sprawl را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
گسترش محدوده شهری
Poorya molaee
رشد بی رویه شهری
علی فاضلی
گسترش شهری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی urban sprawl
کلمه : urban sprawl
املای فارسی : اربان سپرول
اشتباه تایپی : عقذشد سحقشصم
عکس urban sprawl : در گوگل

آیا معنی urban sprawl مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )