برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1407 100 1

tribe

/ˈtraɪb/ /traɪb/

معنی: تبار، خیل، قبیله، طایفه، خانواده، عشیره، حی، سبط، ایل، قبایل، ابه
معانی دیگر: تیرگان، تیره، همنیاک، (کمی استهزا آمیز) گروه، دار و دسته، جماعت، (دامداری) دام های هم تبار (از سوی مادر)، درجمع قبایل

بررسی کلمه tribe

اسم ( noun )
(1) تعریف: a racial, political, or social group comprising numerous families, villages, or the like and having a common language, culture, and, often, ancestry.
مشابه: kindred, people, public

(2) تعریف: a group whose members share a common occupation, interest, value system, or the like.
مشابه: band, clan

- the tribe of journalists
[ترجمه ترگمان] قبیله روزنامه نگاران
[ترجمه گوگل] قبیله روزنامه نگاران
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه tribe در جمله های نمونه

1. bakhtiary tribe
ایل بختیاری

2. the tribe of court poets
دار و دسته‌ی شعرای درباری

3. the tribe together with its allies could field a large army
آن قبیله به اتفاق متحدانش می‌توانست قشون بزرگی را به رزمگاه بیاورد.

4. this tribe maintains its native customs with ceremonial dances
این قبیله از راه رقص‌های مذهبی رسوم محلی خود را حفظ می‌کند.

5. a savage tribe
یک قبیله بدوی

6. a wild tribe
یک قبیله‌ی بدوی

7. members of the tribe
افراد قبیله

8. most of the tribe members either died or expatriated
بیشتر افراد قبیله یا مردند یا جلای وطن کردند.

9. the insular circumstances of that tribe
موقعیت دور افتاده‌ی آن قبیله

10. a code of morals to which all tribe members subscribe
یک دسته اصول اخلاقی که همه‌ی افراد قبیله به آن پای بندند

11. the relation of the members of a tribe
پیوستگی اعضای قبیله

12. they are duty-bound to help their fellow tribe members
آنان موظف‌اند که به هم قبیله‌های خود کمک کنند.

...

مترادف tribe

تبار (اسم)
antecedent , ancestry , pedigree , race , tribe
خیل (اسم)
troop , tribe , strain , bivouac , camping , regiment , cavalry , camp , camping ground , drove of horses
قبیله (اسم)
tribe , generation , caste , phylum , clan , gens , phyle
طایفه (اسم)
race , tribe , people , clan , family , nation
خانواده (اسم)
tribe , dynasty , clan , gens , family , household , ilk
عشیره (اسم)
tribe , family , kindred , kinsman
حی (اسم)
tribe , family
سبط (اسم)
tribe , grandchild
ایل (اسم)
tribe
قبایل (اسم)
tribe
ابه (اسم)
tribe

معنی عبارات مرتبط با tribe به فارسی

اوهام بشری، اوهام جنسی

معنی کلمه tribe به انگلیسی

tribe
• social group comprising people united by a common denominator (usually ancestry, tradition, leadership, etc.), clan, people; group
• a tribe is a group of people of the same race who share the same language and customs, especially a group that lives in a developing country.
tribe of gad
• gad, one of the 12 tribes of israel
tribe of judea
• one of the twelve tribe of israel
bedouin tribe
• tribe or clan of nomadic arab people
leader of a tribe
• tribal chief, person of authority within a tribe
savage tribe
• wild group of people

tribe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sania
قوم
محسن❤️رضوي❤️ستاره
Speech, authentic stamp
سخن گويا ، تمبر معتبر

goodahavingreputationgood reputation

معتبر ، داشتن شهرت خوب
*****
Tribe:a small group of people who have THE same language and customes
قبیله، قوم ، طایفه(در بعضی از جملات به معنی عشایر می باشد .)
Tribe is a group of people who live and work together
Sogand❤️❤️❤️
قبیله _‌ قوم .
علی ماشا اله زاده
دار و دسته، کولونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tribe
کلمه : tribe
املای فارسی : ترایب
اشتباه تایپی : فقهذث
عکس tribe : در گوگل

آیا معنی tribe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )