برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1646 100 1
شبکه مترجمین ایران

transcript

/ˈtrænˌskrɪpt/ /ˈtrænskrɪpt/

معنی: رونوشت
معانی دیگر: ترا نوشت، نسخه، نوشته، سواد، نسخه رونوشت

بررسی کلمه transcript

اسم ( noun )
• : تعریف: an exact copy or reproduction considered as an official record, as of court hearings, a person's academic grades, or the like.
مشابه: record

واژه transcript در جمله های نمونه

1. the transcript of a student's grades
رو نوشت نمرات دانشجو

2. a literal transcript of his speech
رونوشت موبه‌موی سخنرانی او

3. A transcript of the tapes was presented as evidence in court.
[ترجمه ترگمان]متن این نوارها به عنوان مدرک در دادگاه ارائه شده‌است
[ترجمه گوگل]یک رونوشت از نوارها به عنوان مدرک در دادگاه ارائه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Because the transcript is still under seal, I am precluded by law from discussing the evidence.
[ترجمه ترگمان]چون این رونوشت هنوز تحت مهر است، من از قانون بحث کردن در مورد این مدرک منع شدم
[ترجمه گوگل]از آنجا که متن هنوز تحت مهر و موم است، من از بحث در مورد شواهد منع قانونی ندارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A shorthand writer will make a transcript.
[ترجمه ترگمان]یک نویسنده تند نویسی یک رونوشت از آن خواهد ساخت
[ترجمه گوگل]یک نویسنده کوتاه می نویسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6 ...

مترادف transcript

رونوشت (اسم)
replication , copy , counterpart , transcript , transcription , facsimile

معنی transcript در دیکشنری تخصصی

transcript
[حقوق] رونوشت استنساخ شده، سواد مذاکرات

معنی کلمه transcript به انگلیسی

transcript
• official copy of a document, written copy
• a transcript of something that is spoken is a written copy of it.

transcript را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید
ریز نمره
Elberojo
رونوشت
حسن امامی
متن سخنرانی یا مکالمه
لیست نمرات در دانشگاه
الناز
ریز نمرات
مهتاب
Daily transcript قديمي ترين روزنامه در امريكا
Farhood
کپی برابر اصل خودمونه
bahar_baek
پرونده تحصیلی!!
بیومکانیک
صورت جلسه
متین
دوباره نوشتن
Dark Light
a person's academic grades
معنیش میشه کارنامه شامل ریز نمرات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی transcript

کلمه : transcript
املای فارسی : ترنسکریپت
اشتباه تایپی : فقشدسزقهحف
عکس transcript : در گوگل

آیا معنی transcript مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )