برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

toxicologist

/ˌtɑːksɪˈkɑːlədʒəst/ /ˌtɒksɪˈkɒlədʒɪst/

معنی: متخصص زهر شناسی، زهر شناس

واژه toxicologist در جمله های نمونه

1. Toxicologists attempt to identify and understand toxic hazards.
[ترجمه ترگمان]Toxicologists برای شناسایی و درک خطرات سمی تلاش می‌کنند
[ترجمه گوگل]سم شناسان تلاش می کنند تا خطرات سمی شناسایی و درک کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The samples were sent for analysis to marine toxicologist John Wise at the University of Southern Maine.
[ترجمه ترگمان]نمونه‌ها برای آنالیز جان سالم جان وایز در دانشگاه مین جنوبی فرستاده شدند
[ترجمه گوگل]نمونه ها برای تجزیه و تحلیل به John Wise سم شناسی دریایی در دانشگاه جنوب مین ارسال شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dr Debbie Shaw, a toxicologist who is the head of the Chinese Medicine Advisory Service at Guy's Hospital, has studied 40 case reports of liver damage caused by herbal medicine.
[ترجمه ترگمان]دکتر دبی شاو، a که رئیس سرویس مشاوره پزشکی چینی در بیمارستان گای است، ۴۰ مورد از گزارش‌ها مربوط به آسیب کبدی ناشی از دارو گیاهی را مورد مطالعه قرار داده‌است
[ترجمه گوگل]دکتر دبی شیو، یک متخصص سم شناسی که رئیس مرکز خدمات مشاوره پزشکی چین در بیمارستان گای است، 40 مورد گزارش شده از آسیب کبدی ناشی از داروهای گیاهی را مورد مطالعه قرار داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف toxicologist

متخصص زهر شناسی (اسم)
toxicologist
زهر شناس (اسم)
toxicologist

معنی کلمه toxicologist به انگلیسی

toxicologist
• expert in the study of poisons

toxicologist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Tabasoom
سم شناس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی toxicologist

کلمه : toxicologist
املای فارسی : تخیکلگیست
اشتباه تایپی : فخطهزخمخلهسف
عکس toxicologist : در گوگل

آیا معنی toxicologist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )