برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1361 100 1

to be

/təˈbiː/ /tubi/

اینده، مربوط باینده

معنی عبارات مرتبط با to be به فارسی

اشنابودن، اگاه بودن
جان مفت کندن
دارا بودن، در اختیار خود داشتن
رفتاریاکاربدکسی راپاییدن tc
توانستن
فعال بودن (در)، فعالیت داشتن (در)
ترسیدن، بیم داشتن
سراپا گوش بودن
مواظبت کامل کردن، سرتاپاچشم شدن
درباره ی چیزی خشمگین بودن
به کسی خشم کردن
ازرده شدن، رنجیدن
رابطه داشتن با، مربوط بودن با، همکاری داشتن با
راحت نبودن، به گذراندن
آزاد بودن
...

معنی کلمه to be به انگلیسی

to be a bearer of bad news
• bring bad results to someone, forebode
to be a bearer of good news
• be a messenger of good results
to be afraid not to be able to help
• fear that there is no chance of helping
to be all attention
• be "all ears", pay close attention, listen and/or watch carefully
to be an authority on
• be skilled in something, be proficient in a certain area, be knowledgeable in something
to be around
• to be close by, to be nearby, to be in the surroundings
to be awfully sorry
• feel very badly about, regret deeply
to be behind someone
• support a person
to be bent on doing something
• decide to do something
to be beside oneself
• lose one's temper, lose one's patience
to be better off
• be in an improved financial situation
to be blind to one's own defects
• not see one's own weakness, be unaware of one's own flaws
to be cold
• feel the cold
to be continued
• will be concluded in the future
to be no more
• die, pass away
to be on the safe side
• just to make sure
as it used to be
• like long ago, as it once was
half the man he used to be
• he is not who he was before, looks like a shadow of what he once was ...

to be را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احمد رضا علوی بختیاروند
باشم. I believe good skills to be a hotel receptionist برای اینکه مسؤل پذیرش هتل باشم مهارت های قابل قبولی دارم
میلاد علی پور
مبنی بر
میلاد علی پور
برای، به منظورِ
هادی
خوابآلود
YEZ_English
این واژه در حالت صفتی به معنای "آینده" یا "مربوط به آینده" هست.

مثال: Father to-be
یعنی پدر آینده، کسی که در آینده مشخص پدر میشه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی to be
کلمه : to be
املای فارسی : تو به
اشتباه تایپی : فخ ذث
عکس to be : در گوگل

آیا معنی to be مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )