برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

thingamajig

بررسی کلمه thingamajig

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) something for which the precise name is unknown or has been forgotten.
مشابه: thing

- I want to buy one of those thingamajigs that turns lamps on and off.
[ترجمه حسام نوری] میخوام یکی از آن بیلبیلک هایی را بخرم که چراغ ها را روشن و خاموش میکند
|
[ترجمه ترگمان] می‌خواهم یکی از آن thingamajigs را بخرم که چراغ‌ها را روشن و خاموش می‌کند
[ترجمه گوگل] من می خواهم یکی از آن چیزهایی را بخرم که روشن و خاموش می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه thingamajig در جمله های نمونه

1. What do you call that thingamajig? You know - the circle with the line through it.
[ترجمه ترگمان]اسمش چی بود \"thingamajig\"؟ دایره‌ای را که در آن قرار دارد، می‌شناسی
[ترجمه گوگل]آن چیزی که شما آن را می دانید چیست؟ شما می دانید - دایره با خط از طریق آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This new multimedia thingamajig allows you to discover things on your own through the wondrous use of the hypermedia approach to education.
[ترجمه ترگمان]این چند رسانه‌ای جدید به شما این امکان را می‌دهد که چیزها را از طریق استفاده شگفت‌انگیز از رویکرد hypermedia به تحصیل کشف کنید
[ترجمه گوگل]این thingamajig چند رسانه ای جدید اجازه می دهد تا شما را به کشف چیزهای خود را از طریق استفاده شگفت انگیز از رویکرد hypermedia به آموزش و پرورش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What's this silver thingamajig used for?
[ترجمه ترگمان]این thingamajig نقره‌ای برای چیه؟
[ترجمه گوگل]برای استفاده از این thingamajig نقره ای چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thingamajig Something difficult to classify or whose name has been forgotten or is not kn ...

معنی کلمه thingamajig به انگلیسی

thingamajig
• ¨what´s-it¨, some object, something whose name is forgotten

thingamajig را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
✅( برای اشاره به هر آنچه که یا ناشناخته است یا یادآوری نامش سخت و در نتیجه فراموش شده باشد به کار می رود.)
این،نمیدونم چی، چیز
سید حسن موسوی متقی
فلان چیز
جلال نجاریزدی
ماسماسک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی thingamajig مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )