برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

the point is

معنی کلمه the point is به انگلیسی

the point is
• this is the thing, the main issue is

the point is را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahla
موضوع اینه
Sevil
نکته اصلی اینه...
Ali.iran.zk
معنی:منظورم اینکه_مسئله اصلی اینکه...
وقتی بکار میره که داریم با یک نفر صحبت میکنیم و میخوام اصل مطلب را بهش بگیم.از این عبارت استفاده میکنیم.
میرحسین سیاوشی خیابانی
اصل مطلب این که .............
بهادر اسلامی
مسئله اینه ، موضوع اصلی اینه ، نکتش اینجاست که ، مهم اینه که ، اصل مطلب اینجاست که ...


@لَنگویچ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی the point is مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )