برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

terms

واژه terms در جمله های نمونه

1. terms of endearment
کلمات حاکی از محبت (یا عشق)

2. peace terms were dictated to the defeated germany
شرایط صلح به آلمان شکست خورده تحمیل شد.

3. technical terms
اصطلاحات فنی

4. the terms of the agreement are still under discussion
شرایط توافق هنوز تحت بررسی می‌باشد.

5. the terms which were agreed upon yesterday
شرایطی که دیروز مورد توافق قرار گرفت

6. in terms of
در مورد،درباره‌ی،از نظر،از دیدگاه

7. cumbersome technical terms
واژه‌های فنی قلمبه سلمبه

8. honorable peace terms
شرایط صلح شرافتمندانه

9. bring to terms
مطیع کردن،وادار به پذیرش کردن،(به زور) قبولاندن

10. come to terms
به توافق رسیدن

11. contradiction in terms
تناقض کلام،تناقض گویی

12. on speaking terms
دارای روابط حسنه،در گفتگو با هم

13. according to the terms of the contract
طبق شرایط قرارداد

14. they found the terms of sale disadvantageous ...

معنی عبارات مرتبط با terms به فارسی

مطیع کردن، وادار به پذیرش کردن، (به زور) قبولاندن
به توافق رسیدن
تناقض کلام، تناقض گویی، تناقصلفظی
اصطلاحات غلنبه که حاکی از علم فروشی باشد
شرایط متقابل، شرایطی که بموجب آن دو تن بجای اینکه پول بدهند کارمی کند
اصطلاحات کشتی، اصطلاحات دریایی
دارای روابط حسنه، در گفتگو با هم
باهم حرف نمیزنیم، با هم قهر هستیم

معنی کلمه terms به انگلیسی

terms of employment
• physical conditions in a workplace, conditions which are promised to the worker by the employer
terms of payment
• conditions by which a salary is paid
terms of reference
• area of authorization, field of jurisdiction (of a committee)
terms of trade
• prices of products exported from a country compared to the price of goods imported
after completion of their terms
• after their terms have been met, after you do as they request
american terms
• american stipulations as opposed to those of other nations and especially of those of the united kingdom (in marine insurance); exchange rate expressed in united states dollars
be on speaking terms
• be in a good relationship with, be amicable with -
breach of terms
• violation of conditions, breakage of the conditions (of a contract or agreement)
bring to terms
• force to agree to conditions
collecting terms
• addition or subtraction of terms in algebraic formulas
come to terms
• make an arrangement, settle, reach mutual agreement; face and deal a situation and come to understand totally and in an unbiased manner (e.g., "i really had no choice and i came to terms with my mom's illness")
coming to terms
• accepting, making peace with
contradiction in terms
• opposition, oxymoron, two things that are directly opposed to one another
credit terms
• condit ...

terms را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهراگچلو
درشرایط
امیر
معانی گوناگونی دارد ۱- دوره مانند a long -term study
امیر
۲- واژه مانند sara is a good term for a girl
امیر
۳- مخصوصا با s به معنی از لحاظ مانند he is older than me in terms of age
امیر
ویا in acadamic terms ,he is educated
امیر
4- ضوابط مانند terms and conditions of contract ویا Some insurance companies offer very reasonable terms
elifa
لفظ, اصطلاح, دوره, شرط, مدت, دوره, دوره انتصاب, جمله, اصطلاح, عبارت,نیمسال, سمستر, ثلث تحصیلی, شرایط, روابط, فصل,موقع, هنگام, نامیدن
ناهید
شرایط ،مثل PAYMENT TERMS
ابوذر.ف
شرایط ، ضوابط
مصطفا
مخصوصا با of از لحاظ
It souldn't matter we how seems to terms of our phisical
appearance
نباید مهم باشه ما از لحاظ ظاهر فیزیکی چطور به نظر میرسیم
عباس سرمدی
مفهوم، شاخه،مبحث
مثل:
There are two terms in economics that is known for us, Demand and supply.
علی محمودزاده
به بیان ، به واژگان( مثال:
in cosmological terms
در واژگان کیهان شناسی /به بیان کیهان شناسی)
جلالی
به عنوان
فارسی را پاس بداریم.
تعهدات
Terms and Conditions
تعهدات و شرایط
اشکال
قالب
Titi
Negative terms=دیده منفی
sani
واژگان -لغات- دوره
🐾 مهدی صباغ
قوانین و مقررات
انیس سلطانی
مدت, شرایط, اصطلاح, دوره, لفظ, جمله
Amila
شرایط
واحد
عین اله
مناسبات، روابط
O Riordan states that “wealth creation based on renewability and replenishment rather than exploitation … is a contradiction in terms for modern capitalism”.
اریوردن اظهار داشت که "ایجاد ثروت مبتنی بر تجدیدپذیری و بازپرشدنی، در مناسبات سرمایه داری مدرن، بیش‌تر یک تناقض است تا بهره‌برداری
ر-ش
برحسب
برحسب توان in terms of power
saruj
چارچوب
m.javid
in terms of
از لحاظ
Mahak
مفاد
Terms of a contract:مفاد قرارداد
افشین
پیمان ها، قراردادها، قرارها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی terms مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )