برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1404 100 1

teleport

واژه teleport در جمله های نمونه

1. He has Return, allowing him to teleport to the Lone Druid at any time.
[ترجمه ترگمان]او برگشت و به او اجازه رفتن به the در هر زمانی را بدهد
[ترجمه گوگل]او بازگشت، اجازه می دهد او را در هر زمان به تنهایی دروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Teleport and Displacement spells are now affected by Magic Resistance when cast on hostile creatures.
[ترجمه ترگمان]حالا جادوی teleport و افسون Displacement حالا تحت‌تاثیر قرار گرفته و از مقاومت جادو در برابر موجودات متخاصم قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]جادوها Teleport و جابجایی در حال حاضر تحت تاثیر مقاومت سحر و جادو زمانی که بازیگران موجودات خصمانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. You can teleport from third dimensional to fourth or to fifth dimensional or higher existence's.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید از یک بعدی به چهارم یا به پنجمین یا بالاتر یا بیشتر تقسیم کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید از ابعاد سوم تا چهارم یا پنجم بعدی یا بیشتر از آن استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Description: The Teleport Units ability can move units within the radius to the mastermind. ...

معنی کلمه teleport به انگلیسی

teleport
• internet services company originating in oregon with remote locations throughout oregon and washington
• transport a person or item by psychokinesis

teleport را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهرام تیموری مهر
معنی teleport بطور کامل و دقیق ( تاخر و تقدم زمانی) می شود

sata8@yahoo.com
عاطفه
طی الارض کردن( انتقال یک ماده از یک نقطه به نقطه دیگر بدون عبور از فضای فیزیکی ما بین آن‌ها است)
ebi
دور فرستی ، دور بَری

دور نوردی ، دورپیمایی ، دورپیمایش
بهارک قهرمان
دورگردی
نادا
تلپورت
دورنوردی
سایه مهاجر
طی الارض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی teleport مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )