برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1629 100 1
شبکه مترجمین ایران

telecommunications

/ˌteləkəˌmjuːnəˈkeɪʃn̩z/ /ˌtelɪkəˌmjuːnɪˈkeɪʃn̩z/

ارتباط از دور

واژه telecommunications در جمله های نمونه

1. The world market for telecommunications is already overcrowded with businesses.
[ترجمه ترگمان]بازار جهانی مخابرات در حال حاضر پر از کسب‌وکار است
[ترجمه گوگل]بازار جهانی ارتباطات از راه دور در حال حاضر با کسب و کار بیش از حد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Technological advances in computing and telecommunications will reduce the need for many people to travel to work.
[ترجمه ترگمان]پیشرفت‌های تکنولوژیکی در محاسبات و مخابرات نیاز به سفر بسیاری از مردم را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]پیشرفت های تکنولوژیکی در محاسبات و ارتباطات راه دور، نیاز بسیاری برای سفر به کار را کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They are closely charting the progress of the telecommunications satellite.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به دقت پیشرفت ماهواره مخابراتی را ترسیم می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها دقیقا نقشه پیشرفت ماهواره مخابرات را تشریح می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Distance is no problem with modern telecommunications.
[ترجمه ترگمان ...

معنی telecommunications در دیکشنری تخصصی

telecommunications
[کامپیوتر] ارتباطات راه دور ، ارتباطات از دور .
[کامپیوتر] روش دستبابی ارتباطات از راه دور .
[کامپیوتر] متخصص ارتباطات راه دور .

معنی کلمه telecommunications به انگلیسی

telecommunications
• long-distance communication, communication performed by electronic means with nearly no restriction on distance
• telecommunications is the science and activity of sending signals and messages over long distances using electronic equipment.
northern telecommunications
• worldwide network communications company (headquartered in toronto, canada)

telecommunications را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mohamad
مخابرات دور
پریسا رئیسی
ارتباط از راه دور
محدثه فرومدی
ارتباط دوربرد/راه دور
Dark Light
Telecommunication : ارتباط از راه دور
Telecommunications : مخابرات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی telecommunications

کلمه : telecommunications
املای فارسی : تلکممونیکتینس
اشتباه تایپی : فثمثزخئئعدهزشفهخدس
عکس telecommunications : در گوگل

آیا معنی telecommunications مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )