برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

t strap

بررسی کلمه t strap

اسم ( noun )
(1) تعریف: a T-shaped strap over the instep of a woman's or girl's shoe.

(2) تعریف: a shoe that has such a strap.

t strap را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی t strap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )