برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

The worst

معنی کلمه The worst به انگلیسی

the worst
• one that is worse than all the rest, one of the lowest quality
the worst of all
• the most horrible of all, the worst scenario, the worst of the bunch
the worst of it is that
• the most terrible part is, the awful thing is
at the worst
• not worse than -
fear the worst
• anticipate the most unfavorable or unpleasant outcome possible
prepare for the worst
• be ready for the worst that could happen
prepared for the worst
• was ready for the least desired situation

The worst را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

M.r
بدترین
Arad
خراب ترین
h.j
از همه چیز بدتر
اسما
بدترین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی The worst مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )